Poročilo
POROČILO
MEDNARODNA ZNANSTVENA KONFERENCA Z NASLOVOM: MERJENJE ENRGIJSKIH BIO POLJ

11- 15 Oktober 2007, Naravni zdravilni gaj Tunjice

V Zdravilnem gaju je potekala prva mednarodna znanstvena konferenca, ki so se jo udeležili strokovnjaki iz različnih strok (fiziki, biofiziki, biologi, računalnikarji, elektrotehniki, psihologi, zdravniki). Predavatelji so bili iz 14 držav: Anglija, Australija, Belgija, Bolgarija, Hrvaška, Danska, Koreja, Latvija, Nemčija, Rusija, Srbija, Slovenija, Švica, ZDA. Na konferenci je bilo 5 vabljenih predavanj, 22 regularnih predavanj in okrogla miza. Namen konference je bil izmenjava idej in izkušenj pri raziskovanju subtilnih energijskih polj, ki jih pogosto imenujemo tudi biopolja. Predavanja so bila razdeljena na pet sekcij:
1. Subtilne energije in voda: raziskovanje energijskih in spominskih sposobnosti vode:
Kljub navidezni preprostosti danes niti fiziki niti kemiki ne poznajo vseh skrivnosti vode, čeprav je znanost že dodobra raziskala zanimive in nenavadne lastnosti vode. V zadnjih dvajsetih letih je bilo narejenih veliko raziskav, ki so bolj ali manj uspešno potrdile, da ima voda v telesu odločilno vlogo pri energijskih procesih telesa (o čemer bo govoril vabljeni predavatelj prof. dr. Vladimir Voeikov), ter da ima voda spomin - kar je njena najbolj nenavadna lastnost - uradna znanost pa je do izsledkov teh raziskav zadržana, saj še vedno ne vemo, kako spomin vode deluje Na konferenci bo predstavljenih nekaj študij, ki obravnavajo spomin vode z različnih (tudi uporabnih) zornih kotov.
2. Narava biopolja:
Poleg fizikalnih in kemičnih mehanizmov so življenjski procesi vodeni s pomočjo koherentnega energijskega polja, ki ni lasten sâmo živim organizmom in ki ga je možno rigorozno znanstveno raziskovati. Na konferenci bodo obravnavani različni vidiki in pristopi k modeliranju in raziskovanju biopolja (ki mu včasih popularno rečemo tudi aura, bioenergija, či, rei-ki itd).
3. Fizikalni in biološki pristopi k raziskovanju subtilnih energij in zavesti:
Zavest je eden od najstarejših znanstvenih in filozofskih problemov. Za razliko od običajnih znanstvenih problemov, ki se tičejo materije in fizikalnih ter kemičnih interakcij, ki so bili do danes dodobra raziskani, je ostalo vprašanje zavesti takorekoč nedotaknjeno s strani znanosti. Še posebno zanimivi fenomeni, ki lahko razsvetlijo to področje, so t.i. spremenjena stanja zavesti. Kvantna fizika lahko potencialno s holističnim pristopom vsaj do neke mere razloži nekatere fenomene zavesti. Na konferenci bo predstavljenih nekaj pristopov k osvetlitvi teh fenomenov.
4. Znanstvena analiza energijskih polj z elektro-fotonskim zajemanjem/ vizualizacijo izpraznitve plinov:
Metoda vizualizacije izpraznitve plinov se je z delom skupine raziskovalcev pod vodstvom prof. Korotkova iz Rusije v zadnjih 10 letih razširila po celem svetu in vse več raziskovalcev uporablja to metodo za raziskovanje subtilnih energij in njihovih vplivov na rastline in ljudi. Na konferenci bo prikazan pregled raziskav na tem področju, hkrati pa bodo prikazane nekatere novejše študije, ki so vključevale različne pristope komplementarne medicine, raziskovanje zavesti, medicinske diagnostike, meritve vitalnosti rastlin ter meritve tekočin (vode, krvi).
5. Objektivne meritve in subjektivne izkušnje:
Znanost vztraja na objektivnem opisu sveta. To omejuje njen doseg na opisljiv materialni svet. Objektivna izkušnja je vedno posredna – preko merilnega inštrumenta in preko (znanstvenega) opisa. Znanost se sprašuje, kako vesolje deluje, in razvija teorije, ki poskušajo razlagati to delovanje. Na drugi strani pa je subjektivna izkušnja vedno neposredna, pridobljena z osebnim (notranjum) čutom in ne potrebuje opisa niti ga ne more ustvariti. Subjektivna izkušnja je povezana s temeljnim vprašanjem smisla obstoja in življenja, na katerega znanost v principu ne more odgovoriti. Na konferenci bomo obravnavali relacijo med objektivno znanostjo in subjektivno duhovnostjo, ter nekatere pristope k subjektivnim meritvam subtilnih energij.

Po konferenci smo opravili meritve energijskih centrov v Gaju z novo sodobno kamero petih elementov, ki jo je razvil Dr. Korotkov s svojo skupino znanstvenikov.

Princip merjenja:


Meritveni principi: 1) EPC/GDV kamera; 2) cilinder; 3) ozemljitev; 4) antena s senzorjem; 5) računalnik.

Meritve so bile opravljene na treh točkah Naravnega zdravilnega gaja (NZG):
1. NZG center 7.
2. NZG center 4.
3. Konferenčna dvorana ~ 50 metrov od centrov (kontrola)
EPC/GDV sIstem dela na principu avtomatskega sistema, z branjem 10 sekundnega intervala za čas pol ure.
Rezultati s pomočjo programa “Scientific Laboratory”Dinamična slika v času z EPC/GDV v danih lokacijah: 1) NZG center 7; 2) NZG center 4; 3) oddaljena soba (kontrola).

Kot vidimo v grafu so prikazane tri mesta z statistično pomembno razliko v višini energije.Statistična vrednost podatkov v enosmerni analizi variance 1 NZG center 7; 2 NZG center 4; 3 oddaljena soba (kontrola).

Kot vidimo so razlike v entropiji zelo velike, predvsem na 7 centru.
Časovna dinamična slika EPC/GDV entropije na različnih centrih: 1 NZG center 7; 2 NZG center 4; 3 oddaljena soba (kontrola).

Na osnovi raziskave je znanstvenik, Dr.Korotkov, povedal, da je v Naravnem zdravilnem gaju v Tunjicah izredno močno energijsko polje, ki je bilo potrjeno z EPC/GDV aparaturo.

 
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
Postavitev:
Impala, marketinške rešitve.