Živa voda

Živa voda iz Trat v Tunjicah in njene lastnosti
Wadim Saeidow, Institut of Elektrophotonic Berlin, Nemčija
E-mail: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Povzetek
Analizirana je bila kemijska sestava Žive vode iz Trat v Tunjicah. Z EPC tehnologijo (elektrofotonsko zajemanje) je bil raziskan vpliv Žive vode na energijsko stanje človeka in nivo stresa, glede na optimum človekovega biopolja. Preverjen je bil tudi vpliv UV žarkov na lastnosti Žive vode.

1. Uvod
Izvirska Živa voda iz Trat v Tunjicah je že nekaj let v Sloveniji znana kot energetska, zdravilna, blagodejna voda. Tak tip vode ne določa le kemijska sestava, ampak značilne strukture, ki jih vodne molekule zgradijo. Ker ni bilo dovolj znanstvenih informacij o kvalitativnem in kvantitativnem vplivu in učinkovitosti Žive vode na človekovo telo in zdravstveno stanje, smo merili vpliv pitja Žive vode na človekovo energetsko in regulativno stanje vegetativnega živčnega sistema. Rezultate smo primerjali z vplivom druge ustekleničene vode na človeka, kupljene v trgovini v Berlinu.

2. Metode in rezultati
Kemijska sestava Žive vode iz Trat v Tunjicah zadostuje potrebam in zahtevam otroške hrane, je visoko kvalitetna voda tudi glede na kemijsko sestavo. Pri meritvi energetskega vpliva, je testna oseba popila 200 ml vode, katero smo potem testirali z EPC tehnologijo (Kirlianova fotografija), pri čemer smo snemali korone prstov osebe v enakih časovnih intervalih. Pri Shemi 1 lahko jasno vidite tipično rast ali bolje: rezultate vpliva vode v času (urah) na povečano energijsko polje človeka, merjenega s filtrom ali brez filtra.


 

Shema 1: Vpliv Žive vode na energijsko stanje človeka, posneto s filtrom (f.) in brez njega (w.f.)

Testiranje je bilo opravljeno s filtrom in brez filtra. Kadar pri EPC tehnologiji uporabljate filter, dobite informacije o energijskem stanju človeka, ko pa se testira brez filtra, dobite podatke za človeški vegetativni živčni sistem. Če je simpatični živčni sistem zelo aktiven, bo slika energijskih koron manjše površine, kar poroča o višjem nivoju stresa pri osebi (1). Pri shemi 1 vidimo, da je energija osebe narasla v času, do krivulje, ki prikazuje slikanje koron s filtrom. Testirali smo več kot sto oseb, zdravih in kronično bolnih z malo energije. Opazili smo podobnost v nihanju nivoja energije v povezavi s časom. Krivulje so maximum nivoja energije dosegle po približno dveh urah po pitju Žive vode, tako stanje se je potem obdržalo še nadaljnjih 4 do 6 ur. Ugotovili smo torej, da Živa voda poveča/poviša človekovo energijo in zniža nivo stresa. Isti test smo naredili tudi z osebami, ki so pile še nekaj drugih namiznih in ustekleničenih vod, kupljenih v trgovinah Berlina. Učinek je bil znatno nižji – rast energije je bila manjša in vpliv učinkov krajši: 1 do 2 uri.
Shema 2 predstavlja vplive Žive vode na isto osebo, vendar v različnih dneh.
Osnova energije (pred zaužitjem Žive vode) te osebe je nihala, kar je razumljivo, vendar je vedno v dveh urah, po zaužitju Žive vode, dosegla enak nivo rasti, zato sklepamo, da je bil (s pitjem Žive vode) dosežen optimum energije za to osebo. 

Shema 2: Učinki Žive vode na človekovo energijsko stanje, merjeni v različnih dnevih

Potrebno je omeniti, da kadar ima oseba infekcijsko bolezen, so korone prstov pri merjenju z EPC tehnologijo, večje. Rezultati pitja Žive vode, merjeni dve uri po pitju, so pri tej osebi pokazali zmanjšanje energijskih koron  na normalno stanje za človeka, kar  bo prispevalo k ustrezni rehabilitaciji in vzpostavitvi ustreznega procesa samozdravljenja v organizmu testirane osebe. Ugotovljeno je bilo, da če oseba vsaki dve uri spije 200 ml Žive vode (kar pomeni, da dnevno spije 1`5 – 2 l, isto količino dnevno zaužite vode priporoča tudi uradna medicina), doseže optimalno stanje energije.


Znano je, da so strukture, ki jih vodne molekule zgradijo odvisne od zunanjih vplivov (elektromagnetno valovanje, akustika, itd.) Ti vplivi bodisi izboljšajo ali pa tudi poslabšajo kvaliteto vode. Testirali smo vplive UV žarkov in naravnega kozmičnega sevanja na višini 10000 m nadmorske višine na Živo vodo. Za ta eksperiment smo uporabili posnetke vode na povratnem letalu Berlin – St-Peterburg. Krivulja 1 prikazuje osnovno stanje in nato rast energije testne osebe takoj po pitju Žive vode. Krivulja 2 kaže vpliv z UV žarki obsevane vode na človeka; poleg tega se je steklenica prav te obsevane vode še dve uri vozila na letalu (nadmorske višine 10000 m).  Krivulja 3 prikazuje dvakratno dozo obsevanja z UV žarki, poleg še vožnje z letalom. Shema 3 prikazuje rezultate tega ekperimenta.


 

Shema 3: Vpliv UV žarkov na učinkovitost vode

Jasno je, da vožnja z letalom in obsevanje z UV žarki, učinke vode precej reducira. Kar razloži tudi razpad grozdov vodnih molekul  pri obsevanju vode s težkimi UV žarki.
Za oceno kvalitete vode z uporabo EPC tehnologije, je pomembno tudi neposredno slikanje vode same, poleg tega pa tudi primerjava z ostalimi ustekleničenimi vodami. Primerjali smo bistrost/jasnost posnetkov vode z EPC tehnologijo. Živa voda doseže, v primerjavi s ostalimi ustekleničenimi vodami in vodami iz pipe, močno bistrost/jasnost. Iz bistrosti posnetkov vode lahko določimo tudi kvaliteto in energijo vode.
 

Shema 4: Primerjava bistrosti/jasnosti Žive vode iz Trat v Tunjicah z neko vodo iz pipe v Berlinu

Shema 4 prikazuje primerjavo Žive vode  z navadno vodo iz pipe.
Po enem letu hranjenja Žive vode v zaprti steklenici pri sobni temperaturi, nismo zaznali spremembe v okusu ali spremembe EPC parametrov. Učinek na človeka je bil isti kot pri sveži vodi.


3. Zaključek
Rezultati naših eksperimentov kažejo na visoko kvaliteto in energijo Žive vode iz Trat v Tunjicah. Ta voda stimulira energijo človeka in regulativni živčni sistem. Po rezultatih sodeč, priporočamo (za namen hidroterapije) 200 ml Žive vode vsake 4 ure.

Zahvaljujemo se družini Vrhovnik za pomoč in podporo pri opravljenih analizah.


Literatura

1. Korotkov, K., Human Energy Field, 2002, Backbone Publishing Company
2. Voeikov, V., Reactive oxygen species (ROS): pathogens or sources of vital energy?, Journal of Alternative and Complementary Medicine, 2006
3. Pollack, G., Watre aand Cell, Springer, 2006
4. Emoto, M., The secret life of water, Beyond Words Publishing Inc., 2005
 
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
Postavitev:
Impala, marketinške rešitve.