Raziskava zdravilca

Spreminjanje avre zdravilca med zdravljenjem in vpliv na pacienta


1.    Uvod

Energijsko polje zdravilca se med samim zdravljenjem zelo spreminja, saj je v procesu sprejemanja in dajanja energij. Prav tako pa se avra klienta zelo spreminja takoj po končanem zdravljenju v primerjavi z njegovim začetnim stanjem. Avra klienta se spreminjatudi  po zdravljenju, zato smo naredili pregled dogajanja.

2.    Metoda dela

Raziskava je potekala na delovnem mestu zdravilke Nine Vlados, ki je stara 41 let. Slikanje smo opravili z Kirlianovo kamero GDV PRO, proizvedeno v Rusiji. Avro smo posneli zdravilki pred zdravljenjem, med zdravljenjem, takoj po koncu zdravljenja in po 40 minutah konca zdravljenja.
Zdravilka je zdravila 2 osebi. Obe sta bile ženskega spola. Ena stara 24 let in druga 22 let.
Tudi klientki smo posneli sliko are na začetku, takoj po zdravljenju in vsake 20 minut po zdravljenju do 100 minut po koncu zdravljenja. Slike so bile posnete brez in s filtrom, kar nam pokaže psihičnio in fizično stanje človeka.

3.    Rezultati

Za pregled in primerjavo rezultatov smo vzeli slike avre brez filtra. Nina Vlados ima pred pričetkom zdravljenja ploščino avre 9591 in 94% simetrijo. Med zdravljenjem se ji je ploščina povečala na 20635  in simetrija padla na 87%. Tako lahko opazimo, da se je energija zdravilki precej povečala in da se je med procesom zdravljenja začelo zniževati tudi ravnovesje, ker se odpirajo in čistijo različne stvari. Takoj po koncu zdravljenja je padla ploščina na  17725 in simetrija prešla na 96%. Po 40 minutah je znašala ploščina 16107 in simetrija 86%.

 

 

                                           
 Slika 1: Zdravilka pred zdravljenjem                                     Slika 2: Zdravilka med zdravljenjem


                                
 Slika 3 :Zdravilka takoj po koncu zdravljenja                         Slika 4: Zdravilka po 40 minutah

Energisjko stanje prve klientke je bilo prcej nizko. Njena ploščina je znašala 7874 in simetrija 83%. Vendar se je njena avra takoj po koncu zdravljenja precej povečala in sicer na 10199, čeprav energijska raven še vedno ni bila visoka. Po 20 minutah konca zdravljenja je energija narasla na 15263, kar pomeni da se šele po koncu zdravljenja v telesu vse uredi in stabilizera, saj je tudi simetrija prišla na 94%.
Po 40 minutah zdravljenja je energija nekoliko padla, 14743 in po 60 minutah ponovno narasla na 15236, po 80 minutah se je energija ponovno spustila na 14041 in po 100 minutah je ploščina avre znašala 15709 in simetrija 96%. Kar pomeni, da se klientova avra po zdravljenju spreminja, sa je enrgija razporeja po vsem telesu. Vsekakor pa je energije imela klienta po zdravljenju veliko več kot pred začetkom zdravljenja.

                                                                                              
Slika 5: Prva klientka pred zdravljenjem                             Slika 6: Prva klientka po 100 minutah zdravljenja

Pri prvi klientki lahko opazimo delovanje čaker glede na čas po zdravljenju. Takoj po zdravljenju so bile nekoliko nižje na lestvici, nato pa so se postopno dvigovale proti ravni črti, kar prikazuje mejo normale.


 
Slika 7: Delovanje čaker pri prvi klientki.

Druga klientka je bila v boljšem energijskem stanju od prve. Njena ploščina je znašala 12806, njena simetrija pa je znašala le 75%. Druga klientka je imela na samem začetku energisjko stanje povprečno. Njeno psihofizično stanje pa je bilo zelo neuravnovešeno. Njeno energijsko stanje se je takoj po končanem zdravljenju povečalo na 19276, hkrati pa je tudi simetrija prišla na 97%. Prav tako kot pri prvi klientki, se je enrgijsko stanje spreminjalo po koncu zdravljenja in je že po 20 minutah ploščina prešla na 17825 ter simetrija na 93%. Po 80 minutah je njena ploščina postajala vse bolj enaka prejšnim in znašala 18964, simetrija pa ostala na 93%.

 
                                                  
Slika 8: Avra druge klientke pred zdravljenjem              Slika 9: Avra druge klientke po 80 minutah


Pri drugi klientki lahko opazimo kako so se čakre simetrično dvigovale proti meji normale. Ni bilo nihanj, vendar le postopni napredek. 
Slika 10: Delovanje čaker druge klientke


4.    Zaključek

Glede na slike lahko opazimo, da se je ploščina avre pri klientkah povečala, ter da sta tako prejeli energijo, ki jima jo je posredovala zdravilka. Glede na to, da smo slikali avro takoj po zdravljenju in na vsakih 20 minut, smo opazili kako se je energija razporejala po različnih delih telesa in se spreminjala tudi simetrija. Energija po zdravljenju potrebuje še nekaj časa, da se razporedi in stabilizira v telesu. Zdravilka je imela na začetku zelo nizko energijsko raven, ki pa se je med samim zdravljenjem zelo povečala in se po končani terapiji ponovno nižala. Energijsko polje je nenehno valovanje, ki pa se ob spremembi in dodajanju energije spreminja. Tako na naše energijsko telo vplivajo različni dejavniki, s pomočjo kirlianove kamere pa lahko ugotovimo ali so ti vplivi dobri ali slabi za naše energijsko polje.
Raziskavo vodila: Katja Vrhovnik, dipl.fiziot.
Naravni zdravilni gaj Tunjice
www.zdravilnigaj.si

 
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
Postavitev:
Impala, marketinške rešitve.